موزیک ویدیو - حامیم - رز سفید

توضیحات:

اگه میتونستمتو رو میچیدمجلو چشام میذاشتمتو میدیدم
رُزِ سفید منولی خشک میشی پیش منتورو میکاشتم وسط قلبمنمیذاشتم یه برگ بشه ازت کمرُزِ سفید منتو خشک میشی پیش من
تو یه رویایی که نمیرسی به دستمنمیشی سهمم اما من همیشه عاشقت هستمتو یه رویایی که نمیشه مال من شینه میشه آسمونت شم، نه میشه ماه من شیتو یه رویاییتو یه رویایی(رُزِ سفید من)(رُزِ سفید من)(رُزِ سفید من)(رُزِ سفید من)
گُلِ منپیش منمیمیری، میپوسه ریشَتکسی از گل به تو کمتر بگه، دیوونه میشمگُلِ منمیرم و قلبم همیشه میمونه پیشت
گُلِ منمیرم از پیشتعشق تو میمونه پیشم(رُزِ سفید من)(رُزِ سفید من)(رُزِ سفید من)(رُزِ سفید من)
تو یه رویایی که نمیرسی به دستمنمیشی سهمم اما من همیشه عاشقت هستمتو یه رویایی که نمیشه مال من شینه میشه آسمونت شم، نه میشه ماه منتو یه رویایی که نمیرسی به دستمنمیشی سهمم اما من همیشه عاشقت هستمتو یه رویایی که نمیشه مال من شینه میشه آسمونت شم، نه میشه ماه من شی
تو یه رویاییتو یه رویایی(رُزِ سفید من)(رُزِ سفید من)(رُزِ سفید من)(رُزِ سفید من)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *