درج ویدئو جدید | بخش ویدئو دنیای ساز

فرم ثبت ویدئو

پوستر ویدئو(ضروری)
انواع فایل های مجاز : jpg, jpeg, png, gif.
پوستر ویدئو در نسب 16 به 9 آپلود شود سایز مناسب 800 در 450 می باشد.
در مورد ویدئو خود توضیح بنویسید. این مورد به مخاطبان شما جهت یافتن و بازدید بیشتر ویدئو کمک می کند.
انواع فایل های مجاز : mp4, حداکثر اندازه فایل: 150 MB.